Jak zminimalizować ryzyko zarażenia groźnymi patogenami i uchronić niemowlęta i dzieci przed skutkami chorób COVID-19 i PIMS-TS.

Jak wszyscy doskonale wiemy w przestrzeniach publicznych, a w szczególności w szpitalach, przychodniach zdrowia oraz innych skupiskach ludzkich, istnieje bardzo duże ryzyko rozprzestrzenienia się groźnych dla zdrowia, a niekiedy dla życia wirusów i bakterii. Brak możliwości odizolowania niektórych przestrzeni oraz brak możliwości ciągłej dezynfekcji sprzyja rozprzestrzenianiu się zagrożenia w danym otoczeniu.

Panująca obecnie pandemia wywołana przez koronawirus SARS-CoV-2, uzmysłowiła nam jak istotna jest prewencja przed tym oraz innymi patogenami. Wiadomo już, że ten koronawirus u zarażonego człowieka może spowodować bardzo ciężkie objawy choroby układu oddechowego nazwanej COVID-19 i niestety niekiedy doprowadzić nawet do zgonu.  Choroba COVID-19 niesie ze sobą zagrożenie dla całych rodzin i w większym lub mniejszym stopniu może dotknąć wszystkich jej członków. Z najnowszych badań wiemy, że czas replikacji tego koronawirusa, przyczynia się do coraz większej dystrybucji ów patogenu na świecie, a kolejne jego mutacje stanowią zagrożenie zdrowia i życia już nie tylko dla osób starszych i osób ze zmniejszoną odpornością, ale również dla coraz młodszej części społeczeństwa, w tym dla dzieci i niemowląt. W raporcie opublikowanym przez ekspertów z Centers for Disease Control and Prevention wykazano, że dzieci mogą przenosić (często w stanie bezobjawowymi) wirusa SARS-CoV-2. Następstwem bezobjawowego zakażenia SARS-CoV-2 u dzieci może być nowa jednostka chorobowa, zwana z ang. PIMS-TS, która przejawia się w postaci wielonarządowej niewydolności organizmu i niesie za sobą często ciężkie powikłania. A tu szczególnie narażone są niemowlęta i dzieci poniżej 3-go roku życia, które nie posiadają jeszcze odpowiednio rozwiniętego układu immunologicznego. Ponadto jak do tej pory, żaden z producentów szczepionek przeciwko COVID-19 nie zaleca szczepień tak małych dzieci. 

Z przeprowadzonych przez NAWTEC Design & Innovative Solutions badań wynika, że czynnikiem zwiększającym ryzyko inhalacji aerozolu z chorobotwórczym patogenem przez noworodki i dzieci poniżej 3 lat jest fakt, że zazwyczaj znajdują się w niższych warstwach otoczenia (od 0,2m do 1,2m) oraz w większości przypadków są usytułowane horyzontalnie (dziecko jest w pozycji leżącej lub półleżącej). Przez co są narażone na skumulowaną ekspozycję m.in. na koronawirusa wywołującego COVID-19.

W okresie jesiennym dodatkowo wzrasta ryzyko zarażenia kolejnym bardzo niebezpiecznym dla zdrowia dzieci wirusem RSV, który tak samo jak SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się droga kropelkową, czy też rozprzestrzeniającym się obecnie wirusem ospy wietrznej.

Poniżej zapraszam do zapoznania się z wybranymi analizami i wnioskami z przeprowadzonych przez nas badań.

Z analizy rynku przeprowadzonej przez NAWTEC Design & Innovative Solutions oraz analizy  projektu naszego autorstwa, wykonanego przez niezależnego eksperta MFiPR w ramach programu STEP* wynika, że obecnie na rynku nie ma odpowiedniego środka ochrony przeznaczonego dla niemowląt i dzieci do 3-go r.ż. po za specjalistycznym sprzętem medycznym takim jak inkubatory medyczne. Niestety inkubatory medyczne nie są łatwo dostępne, wymagają specjalistycznej wiedzy, a ich konstrukcja wyklucza możliwość transportu dziecka innym pojazdem niż specjalistyczna karetka. Dodatkowo z uwagi na anatomie dziecka oraz jego fizjologię niemożliwe jest również zastosowanie standardowych środków ochronnych jak np. maseczki czy kombinezony. 

Wykonane przez NAWTEC Design & Innovative Solutions badania wykazały, że czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo inhalacji aerozolu z chorobotwórczym patogenem jest również wysokość na jakiej znajduje się dziecko oraz usytuowanie jego górnych dróg oddechowych. W badanych przypadkach stwierdziliśmy, że dziecko znajdujące się w foteliku/wózku, a tym samym jego drogi oddechowe, zazwyczaj znajdują się w niższych warstwach otoczenia od 0,2m do 1,2 m od poziomu gruntu i w większości przypadków są usytułowane horyzontalnie (dziecko jest w pozycji leżącej lub półleżącej-patrz rysunek). Przeprowadzone badania, a w szczególności wykonany eksperyment - symulacja wziewów, wykazały zależność ilości i rodzajów frakcji znajdowanych na próbkach od wysokości, usytuowania kątowego i czasu ekspozycji. Podczas przeprowadzonego eksperymentu zaobserwowano zależność intensyfikacji zanieczyszczeń od wysokości i czasu ekspozycji (m.in. metodą sedymentacyjną). Analiza dostępnej literatury dotycząca badań zanieczyszczeń i zagrożeń biologicznych w powietrzu, pozwoliła na potwierdzenie tej zależności .

Z przeprowadzonych przez naszą firmę obserwacji zachowań człowieka w przestrzeniach publicznych. A w szczególności wśród badanej grupy rodziców i opiekunów dzieci. Wynika, że  kolejnym bardzo istotnym czynnikiem, zwiększającym ryzyko zarażenia się patogenami jest nieświadomość istnienia zagrożeń, bądź ich bagatelizowane. Obecnie nie ma wypracowanych metod ochrony dziecka poniżej 3-go roku życia przed chorobotwórczymi aerozolami zawartymi w powietrzu. Jedynie w kilku przypadkach stwierdziliśmy, że utrzymywany był dystans, który tak naprawdę w przypadku działającej klimatyzacji i ciągłego przemieszczania się ludzi, prawdopodobnie skutkował mieszaniem się warstw powietrza i propagacją aerozoli, natomiast sam dystans tylko w niewielkim stopniu minimalizował ryzyko zarażenia z uwagi na niejednokrotnie długi czas ekspozycji. 

Oceniając przystosowanie architektury budynków, w szczególności w przychodniach POZ, SOR zaobserwowaliśmy, że w wielu przypadkach nie ma osobnych wejść dla poszczególnych grup pacjentów, czy też odizolowanych przestrzeni dla dzieci. Brak tego typu rozwiązań sprzyja rozprzestrzenianiu się chorobotwórczych patogenów i to nie tylko u najmłodszych. Często nie można odizolować dziecka od osób kichających czy kaszlących (POZ, SOR), a już szczególnie nie można ich bezpiecznie ominąć wszędzie tam, gdzie jest wspólne wejście, poczekalnia, wąski korytarz. (Badanie przeprowadzone w okresie 2018-2019)


Co więc zrobić, aby uchronić dziecko przed zarażeniem?

Po pierwsze - należy unikać dużych skupisk ludzkich, gdzie istnie zwiększone ryzyko wystąpienia groźnych patogenów zawartych postaci aerozolu. Więc  jeśli nie musimy iść z dzieckiem na zakupy nie róbmy tego! 

Po drugie - jeśli istnieje możliwość to zapewnijmy dziecku chociaż minimalną ochronę i nie zostawiajmy dziecka w foteliku na podłodze czy leżącego w wózku obok przemieszczających się ludzi.

Po trzecie - jeśli jednak musimy pojechać z dzieckiem do przychodni POZ, szpitala czy na zakupy, z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia tam groźnych patogenów zapewnijmy dziecku środek ochrony osobistejI tu znajduje zastosowanie nasze rozwiązanie jakim jest "Pokrowiec Ochronno-Izolacyjny z Układem Filtrowania Powietrza". Nasza firma jako pierwsza na świecie opracowała tego typu środek ochrony osobistej, przeznaczony dla dzieci do lat 3 i niemowląt, który może zminimalizować możliwość zarażenia dziecka chorobotwórczymi patogenami (w tym Sars-Cov2), zanieczyszczonym powietrzem i opadami atmosferycznymi. 
Szczegóły rozwiązania już niebawem zaprezentujemy w kolejnym wpisie, zainteresowanych odsyłamy na naszą stronę www.


Opracował mgr inż. Łukasz Nawrocki.

*Raport  branżowy „Analiza pomysłu na projekt w ramach STEP/2020/173” POIR.GOV.PL