Polityka Poufności

Z doświadczenia wiemy jak cenna jest ochrona własności intelektualnej. Dlatego też przykładamy starań, aby już od chwili powstania samego pomysłu, poprzez kolejne etapy realizacji, aż do wdrożenia produktu chronić „know how”. Będąc wiarygodnymi partnerami w biznesie, zawsze na początku współpracy proponujemy sporządzenie stosownej umowy, określając w niej miedzy innymi rodzaj i zasady współpracy. Tego typu umowa daje gwarancje obu stronom rzetelnego działania i zachowania poufności.