Polityka poufności

Z doświadczenia wiemy jak cenna jest ochrona własności intelektualnej. Dlatego też w NAWTEC Design & Innovative Solutions przykładamy starań, aby już od chwili powstania samego pomysłu, poprzez kolejne etapy realizacji, aż do wdrożenia produktu chronić „know how”. Będąc wiarygodnymi partnerami w biznesie, zawsze na początku współpracy proponujemy sporządzenie stosownej umowy, określając w niej miedzy innymi rodzaj i zasady współpracy. Tego typu umowa daje gwarancje obu stronom rzetelnego działania i zachowania poufności.