Regulamin Ochrony Danych OsobowychWszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Zakres danych
Na potrzeby świadczenia usług i kontaktów przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, w szczególności są to: adres e-mail, oraz jeśli zostaną podane: imię, nazwisko, kod pocztowy, nr telefonu. Dodatkowo informujemy, że zbieramy także informacje zawarte logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane jedynie w ogólnych celach statystycznych do zbierania informacji demograficznych dotyczących odwiedzających naszą stronę.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest:
NAWTEC Design & Innovative Solutions Łukasz Nawrocki
Ul. Zamojska 6 54-102 Wrocław
Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez NAWTEC Design & Innovative Solutions Łukasz Nawrocki za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.
Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia
Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych NAWTEC Design & Innovative Solutions Łukasz Nawrocki.
Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może się również zwrócić bezpośrednio do NAWTEC Design & Innovative Solutions Łukasz Nawrocki, z prośbą o usunięcie danych osobowych.
NAWTEC Design & Innovative Solutions Łukasz Nawrocki nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim. Dane, jakie NAWTEC Design & Innovative Solutions Łukasz Nawrocki może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników.
Ochrona przetwarzanych danych osobowych
Zgromadzone dane osobowe traktowane są jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywana na odpowiednio zabezpieczonym serwerze.
Udostępnianie danych osobowych
Administrator danych nie przekazuje bez podstawy prawnej (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Portalu osobom trzecim. Dane, jakie Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników.